Projekto pristatymas Spalio 18 bei spalio 21 dienomis

Buvo pristatytas JPSPP projektas. Jo tikslas, uždaviniai bei veiklos. Taip pat pristatėme ir JPSP paslaugų kokybės standartą, kuriuo remiantis paslaugos yra tinkamos jaunuoliui. Daug dėmesio skyrėme Klaipėdos rajono jaunimo sveikatos situacijos analizė. Projekto viešinime dalyvavo atstovai iš Klaipėdos rajono savivaldybės, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, jaunimo reikalų taryba, jaunimo reikalų koordinatorė, Klaipėdos rajono meras, mokyklų atstovai ir kt.

Pikniko šventė Klaipėdos r. Rugsėjo 1-ąją dieną

Gargždų atviro jaunimo centras organizavo pikniko šventę. Šventėje viešinome projektą bei JPSPP koordinatoriaus veiklą. Kalbėjome apie mitybą, išbandėme antsvorio liemenę bei tikrinome žinias ŽIV ir AIDS viktorinoje. Užsiėmimuose sudalyvavo po 31 asmenį.

2021 m. liepos 12 dieną vyko projekto Viešinimo renginys:

Šių metų liepos 12d., 12 val., restorane ,,Pasažo namai“ vyko Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto „Adaptuoto ir išplėstinio jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Akmenės, Klaipėdos ir Raseinių rajonų savivaldybėse“ LT03-1-SAM-K01-009 viešinimo renginys. Renginyje dalyvavo nacionalinio projekto koordinatoriaus – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atstovės Milda Lukošiūtė ir Mintarė Jurgilaitė, projekto partnerių – Akmenės rajono savivaldybių visuomenės sveikatos biuro atstovės Justina Jagminienė ir Miglė Griškė, Klaipėdos rajono savivaldybių visuomenės sveikatos biuro atstovės Erika Meškauskytė, Greta Račkauskaitė, Rusnė Kluonienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Tunaitienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Atviro jaunimo centro atstovai Darius Blinstrubas, Kristina Taučaitė ir Danutė Sakalauskienė, Maltos ordino pagalbos tarnybos Raseinių skyriaus atstovės Agnė Naujokaitytė ir Monika Jakiūnaitė, jaunimo atstovai – Raseinių rajono mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė Aistė Gudžiūnaitė, Raseinių rajono liberalaus jaunimo sąjungos pirmininkas Tadas Ambrozaitis bei Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai Rasa Simonavičienė, Giedrė Vaidotienė, Rimantė Dukauskienė, visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą mokyklose, Albina Gedvilienė, Audronė Bliskienė, Laima Galinaitienė ir Lina Vaišnorienė. 

Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modeliu, jo tikslais, elementais ir įrankiais, projekto partneriai – Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras dalinosi jau įgyta patirtimi, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovė – pagrindines funkcijas projekto įgyvendinimo metu Raseinių rajone vykdysianti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Rimantė Dukauskienė pristatė startinę rajono poziciją – mūsų rajone įgyvendinamo projekto sudėtį ir aktualiausias sveikatos problemas. Antroje renginio dalyje susitikimą moderavo VšĮ „Psichologinių idėjų namai“ psichologas Liudas Švipas, kuris visiems susirikusiems priminė, kas ir kokia yra projekto tikslinė grupė: diskutavome apie vaikų ir jaunimo problemas, apie tai, kaip jas laiku pastebėti, kaip prieiti prie jauno žmogaus, kaip paskatinti ieškoti pagalbos, kaip patraukliai tam tikrą pagalbą pasiūlyti ir kaip mokyti (s) ją priimti. Be kita ko, turėjome galimybę išbandyti ir daugeliui susirinkusių dar nežinomus darbo su jaunimu metodus (įrankius) – žaidimą „Points of you“ bei Lego Serious play metodiką.

Primename, kad projekto tikslas - teikti poreikius atitinkančias kokybiškas ir prieinamas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas bei paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą projekte numatytų savivaldybių teritorijose. Siekiant numatytojo tikslo bus teikiamos jaunimui (14–29 m.) palankios, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, bus prisidedama prie sveikos gyvensenos įpročių skatinimo, siekiant sumažinti jaunų žmonių sergamumą bei tikslingai spręsti jaunimui susirūpinimą keliančias problemas. Tikslui pasiekti bei esamoms esminėms problemoms išspręsti projekto metu kiekvienoje iš projekto dalyvaujančių savivaldybių bus įsteigtas JPSPP teikiančių institucijų tinklas. Savivaldybėse esantys tarpinstitucinis funkcinis tinklas (teisėtvarkos, socialinės, švietimo bei jaunimo asociacijos), kurio veikla – kompleksinių paslaugų jaunimui (sveikatos, švietimo, teisėsaugos, socialinių ir pan.) teikimas, prisidės prie sėkmingo pilno komplekso algoritmų diegimo kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių savivaldybių. Raseinių rajono savivaldybėje bus diegiami šie algoritmai: 1. Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija, 2. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, 3. Alkoholio vartojimo prevencija, 4. Depresijos prevencija, 5. Savižudybių ir savižalos prevencija, 6. Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija, 7. Seksualinio smurto prevencija, 8. Valgymo sutrikimų prevencija.

Viešinimo renginio akimirkos:

Projekto baigiamasis viešinimo renginys Klaipėdos rajone 2023 m.

Projektui artėjant į pabaigą Klaipėdos rajone vyko baigiamasis projekto renginys, kurio tikslas - gerosios patirties sklaida jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų ir jaunimo politikos santykių kontekste bei jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas savivaldybėje. Viešinimo renginyje dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės bei Akmenės rajono savivaldybės JPSPP koordinatorės ir kartu su jomis atvyko aktyvus jaunimas. Viešinimo renginio metu diskutavome apie saugias vietas jaunimui, dalinomės gerąja patirtimi bei sekmės istorijomis, kurios įvyko tik šio projekto dėka.

Tarpinstituciniai bendradarbiavimo mokymai Klaipėdos rajone 2022 m.

Nuo spalio mėnesio iki gruodžio mėnesio Klaipėdos rajone vyko tarpinstituciniai bendradarbiavimo mokymai, kurių metu siekėme apmokyti sveikatos priežiūros specialistus, teisėtvarkos institucijų specialistus, mokyklose dirbančius specialistus, jaunimo organizacijų atstovus, jaunimo darbuotojus, seniūnijų socialinio darbo specialistus, sporto organizacijų atstovus, bendruomenių atstovus didinti bendradarbiavimą jaunimo sveikatos srityje. Daug dėmesio skyrėme jauno žmogaus pažinimui, problemų akcentavimui ir problemų sprendimui Klaipėdos rajone.

Temos, kurios buvo nagrinėjamos:

Psichiką veikiančios medžiagos, analizė, prevencija ir intervencija.

Lytiškai plintančios ligos ir neplanuotas nėštumas.

Valgymo sutrikimų, sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimo mažinimas.

Psichinė sveikata ir jauno žmogaus sveikatos stiprinimas bendradarbiaujant ir pasitelkiant papildomus įgūdžius siekiant didinti kompetenciją.

Mokymuose sudalyvavo 57 specialistai ir buvo viršytas numatytas rodiklis.

Klaipėdos rajono jaunimui nemokama lytiškumo ugdymo stovykla "Pažink save ir kitus"

Ankstyvą birželio 21 – osios rytą 14-18 metų amžiaus jaunuoliai iš įvairiausių Klaipėdos rajono kampelių: Gargždų, Ketvergių, Kretingalės, – rinkosi jaunimo lytiškumo ugdymo stovykloje, jaukiai įsikūrusioje Klaipėdos rajone. Juos pasitiko stovyklos vadovė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė, būsima aktorė Brigita Musteikytė.

“Po nuotaikingos susipažinimo veiklos diskutavome lyčių stereotipų tema. Kai kalbi paprastai ir jaunuoliams suprantama kalba, jie mielai įsitraukia į pokalbį. Neretai socialinių medijų įtaka, jų populiarumas keičia mūsų mąstyseną, elgseną, net formuoja asmenybes. Reikia apie tai kalbėtis jau paauglystėje, kad išsiugdytum kritinį mąstymą. Tai padeda ne tik tinkamai pasirinkti draugus, bet ir atsakingai elgtis”, – pasakoja stovyklos mokymų psichologė Lina Januškevičiūtė.

Stovyklos organizatorių komanda, su jauduliu laukusi atvyksiančių jaunuolių, iki paskutinės minutės tikrino ar visos erdvės veikloms ir mokymams tinkamai paruoštos, ar nieko neliko pražiūrėta. O veiklų įvykdyta išties daug: nuo bendrystę skatinančių mankštų iki muzikavimo atsivežtiniais instrumentais. Juk mokymams skirtos temos reikalauja rimties ir susikaupimo tad būtina ir atsipalaiduoti. Entuziastingai nusiteikę stovyklautojai godžiai sėmėsi jiems pateiktą informaciją, dalijosi savo patirtimi ir aktyviai diskutavo. Antrąją stovyklos dieną taip pat vyko įvairūs edukaciniai užsiėmimai. Vieną iš užsiėmimų vedė Akušerė Rasa Liutikienė apie biologinius pokyčius jauno žmogaus gyvenime. Stovyklos vadovė Brigita Musteikytė edukavo, pasitelkdama teatro terapiją, vyko diskusijos apie savęs pažinimą, santykius su kitais ir dar daug kitų įdomių savęs pažinimo veiklų.

Pavasarį Klaipėdos rajono jaunimas dalyvavo jiems skirtame mokymų cikle

Nuo balandžio 15 d. iki gegužės 23 d. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimas dalyvavo jiems adaptuotame mokymų cikle. Iš viso vyko 4 mokymų ciklai, 1 mokymų ciklą sudarė 4 užsiėmimai, vieno užsiėmimo trukmė 1,5 val. Mokymuose dalyvavo apie 300 jaunuolių. Mokymai vyko Lapių pagrindinėje mokykloje, Endriejavo pagrindinėje mokykloje, Vaivorykštės gimnazijoje, Veiviržėnų gimnazijoje, Veiviržėnų gimnazijos Judrėnų skyriuje, Kretingalės pagrindinėje mokykloje, Dovilų pagrindinėje mokykloje, Ketvergių pagrindinėje mokykloje.

Mokymų metu dėstytos temos:

  • Lytiškai plintančios ligos ir neplanuoto nėštumo prevencija. Seksualinio smurto prevencija. Mokymus vedė ginekologijos akušerijos gydytoja-rezidentė Rugilė Kančaitė.

  • Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija. Alkoholio vartojimo prevencija. Mokymus vedė psichologė Kristina Raukė.

  • Depresijos prevencija. Savižudybių ir savižalos prevencija. Mokymus vedė psichologė Kristina Raukė.

  • Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, prevencija. Valgymo sutrikimų prevencija. Mokymus vedė mitybos specialistas Marius Ševeliovas.

    Mokymų metu jaunuoliai buvo labai aktyvūs, noriai dalyvavo diskusijose, uždavinėjo „nepatogius“ klausimus, buvo labai žingeidūs.