Apie projektą

Diegiamo modelio tikslas – teikti poreikius atitinkančias kokybiškas ir prieinamas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas bei paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.

Modelio uždaviniai:

·       koordinuoti JPSPP teikimą savivaldybėje, vykdant koordinacinio centro veiklą;

·       gerinti specialistų ir jaunimo sveikatos koordinatorių kompetencijas;

·       stiprinti jau egzistuojančių, jaunimui paslaugas teikiančių institucijų tinklą;

·       teikti jaunimui palankias kompleksines paslaugas savivaldybėse.

Projekto "Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Akmenės, Klaipėdos ir Raseinių rajonų savivaldybėse"LT03-1-SAM-K01-009) tikslas -teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas jaunimui bei paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą, projekte numatytų savivaldybių teritorijose (Raseinių, Klaipėdos raj., Akmenės). Įgyvendinant projektą bus teikiamos konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti jaunimo psichinę ir fizinę sveikatą. Organizuojami sveiko gyvenimo būdą skatinantys renginiai ir mokymai jaunimui. Renginiuose taip pat bus skatinamas ir socialinis bendravimas, kurio trūkumas jaučiamas tikslinėse savivaldybėse dėl mažo jaunimo užimtumo. Užtikrinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą bus vykdomi renginiai, kurių metu partneriai dalinsis savo gerąja patirtimi.

Investuojant į sveikatos priežiūrą ir sveiko gyvenimo būdo skatinimą mažinama ir susirgimų rizika. Tikėtina, kad ateityje sumažės išlaidos skirtos sveikatos priežiūrai, nes bus greičiau diagnozuojamos ligos ir mažiau susirgimų. Įvykdant šias projekto veiklas bus platinama informacija ir apie JPSPP koordinacinio centro veiklą.

Algoritmai, diegiami kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių savivaldybių:

1. Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija,
2. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija,
3. Alkoholio vartojimo prevencija,
4. Depresijos prevencija,
5. Savižudybių ir savižalos prevencija,
6. Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija,
7. Seksualinio smurto prevencija,
8. Valgymo sutrikimų prevencija.

Projekto partneriai:

Raseinių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) finansinio mechanizmo ir Bendrojo finansavimo (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos EEE ir (arba) Norvegijos finansinių mechanizmų programoms finansuoti) lėšos. Paramos intensyvumas - 100% tinkamų finansuoti išlaidų. Projektui skirta 249 116,10 EUR parama, kurią sudaro 211 748,68 EUR EEE finansinių mechanizmų lėšos ir 37 367,42 EUR Bendrojo finansavimo lėšos.

Paramos suma, tenkanti kiekvienam Projekto partneriui:

Raseinių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui - 84 583,03 EUR.
Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui - 82 848,23 EUR.
Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui - 81 684,84 EUR.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2021 m. balandžio 2 d. - 2023 m. balandžio 2 d.

   Privalomi Modelio elementai:

              1.    JPSPP koordinacinis centras savivaldybėje

              2.    JPSPP teikiančių institucijų tinklas

              3.    Jaunimo sveikatos interneto portalas

              4.    Mokymai specialistams

              5.    JPSPP viešinimas savivaldybėje;